Голямата София

Име на ресурса

Голямата София

Авторска отговорност: Състав. Ана Анастасова, Милена Георгиева, Таня Томова ; Ред. Александър Мирков ; Прев. Магданела Делинешева
Издателство: Столична библиотека;София
Година на издаване: 2020 г.
Страници: 136 с.
Сигнатура: 908(497.2)/Г63
Форматна сигнатура: 322802
Държател: Столична библиотека
УДК: 908(497.2)

Цитат

“Голямата София,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81998

Изходни формати