Моята София

Име на ресурса

Моята София

Подзаглавни данни: Спомени от съвременниците
Авторска отговорност: Състав. Юлия Цинзова, Ана Анастасова ; Ред. Наталия Пискова, Елисавета Шапкарева, Магданела Делинешева
Издателство: Столична библиотека;София
Година на издаване: 2018 г.
Страници: 152 с.
Сигнатура: 908(497.2)/М93
Форматна сигнатура: 312610
Държател: Столична библиотека
УДК: 908(497.2)

Файлове

Цитат

“Моята София,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81999

Изходни формати