София XV - XX век

Име на ресурса

София XV - XX век

Подзаглавни данни: Спомени, впечатления, чужди пътеписи
Авторска отговорност: Състав. Ана Анастасова и др. ; Предг. и ред. Румяна Пашалийска
Издателство: Столична библиотека; София
Година на издаване: 2009 г.
Страници:  199 с.
Сигнатура: 949.72/С53
Форматна сигнатура:  272318
Държател: Столична библиотека
УДК: 949.72

          908(497.223)
Забележки: Други състав. : Илонка Донева, София Трифонова, Татяна Семерджиева. - Показалци. - Библиогр. с. 145-172.

Цитат

“София XV - XX век,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/82001

Изходни формати