Празници в София

Име на ресурса

Празници в София

Подзаглавни данни: Спомени, етнографски очерци, библиография
Авторска отговорност: Състав., [предисл.] Ана Анастасова и др. ; Ред. Георг Краев
Издателство: Столична библиотека; София
Година на издаване: 2010 г.
Страници:  164 с.
Сигнатура: 398.3(497.2)/П84
Форматна сигнатура:  276630
Държател: Столична библиотека
УДК: 398.3(497.223)(01)
Забележки:  Съдържа и Речник на диалектните и остарели думи ; Църквите в София и техните храмови празници ; Храмове на територията на Столична община ; Манастирите около София и техните празници ; Бележки за авторите ; Списък на използваните източници. - Именен, предм., геогр. показалци на библиографията.

 

Цитат

“Празници в София,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/82002

Изходни формати