Оран

Име на ресурса

Оран

Автор:

Полянов, Димитър

Заглавие:

Оран

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Д. Полянов

Източник:

сп. Кооперативно другарче

Година на издаване:

1945

Брой/кн.

кн. 1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Съдържа: Биогр. данни за автора

Ключови думи, тематика и географски понятия:

оран, труд

Цитат

“Оран,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/83063

Изходни формати