Върбичките на чичо Тошко

Име на ресурса

Върбичките на чичо Тошко

Автор:

Караславов, Георги

Заглавие:

Върбичките на чичо Тошко

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Георги Караславов

Източник:

сп. Кооперативно другарче

Година на издаване:

1945

Брой/кн.

кн. 1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца

Цитат

“Върбичките на чичо Тошко,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/83064

Изходни формати