Списание: Българче 798

Име на ресурса

Списание: Българче 798
Подзаглавие: Списание за възпитание и поука на нашите деца
Редактор/Свързани лица: Балкански; Б.Н; ред
Начална година: 1917 - 1921
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Б. А. Кожухаров
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. Предназначено за ученици от основните училища. Поставя си задачата да възпитава децата в националистически и религиозен дух. Съдържа стихове и популярни статии, описания на градове, биографии, приказки и песни, забава и игри. Мото: Любов към отечеството, науката и труда.
Тематика: 
№ Иванчев: 797 
Забележки: