Бъдний ден

Име на ресурса

Бъдний ден

Автор:

Славейков, Петко Рачов

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1908

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения,

Цитат

“Бъдний ден,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13606

Изходни формати