Първите софийски книжари носители на европейски традиции и национален дух

Име на ресурса

Първите софийски книжари носители на европейски традиции и национален дух

Свързани лица:Божинов, Иван Кузманов;
Олчев, Христо Иванов;
Костенцев, Михаил Георгиев;
Прошек, Богдан;
Чипев, Тодор Филипов;
Говедаров, Иван Николов;
Касъров, Иван Б.;
Игнатов, Иван Георгиев;
Ковачев, Янко Стефанов;
Голов, Димитър;
Държател: Столична библиотека
Фонд: Книжовно наследство
Език: български
Географски понятия: София
Тематика: Книжари - история;
Издатели, български
Съдържание: Документална изложба „Първите книжари на столицата – носители на европейски традиции и национален дух”
Изложбата цели да представи първите книжари, печатари и издатели, работили в София след Освобождението и обхваща периода до началото на XX в. Това е времето, в което се формират издателските традиции в младата столица. Първите печатници се откриват от чужденци – европейци, пристигнали в новата българска столица – Б.Прошек, Б.Зилбер. Те довеждат със себе си и първите майстори-печатари, които предават своя опит и знания на българите. Повечето от тях се учат от първите в страната – Хр. Г. Данов, Драган Манчов, Игнатов или получават образованието си в чужбина. Представени са Янко С. Ковачев, Иван Говедаров, Богдан Прошек, Иван Игнатов, Т. Ф. Чипев, Хр. Олчев и др. Всички те с дейността си допринасят за осъществяването на общия национален стремеж през онези години – да сме равни на европейската култура.
В изложбата ще бъдат показани книги и периодика от фонда на Столична библиотека – първи издания на български автори – “Бай Ганьо” на Ал. Константинов,”Под игото”, „Драски и шарки” на Ив. Вазов, „Писма от Рим” на К. Величков. Образци на книгопечатането и оформлението за този период – „Съчинения” на Хр. Ботев, „Дяконът Левски” на Ст. Заимов. Първи преводи на чуждестранни писатели – „Ифигения в Таврида” на Гьоте, „Макбет” на Шекспир, „ЧичоТомовата колиба” на Хариет Бичер Стоун. В СБ се съхраняват и някои от първите периодични издания, печатани в София – „Българска илюстрация”, „Периодическо списание”, „Сборник народни умотворения”. Показваме и образци от многобройните официални издания като Търновска конституция, Наказателен закон, различни разпоредби, както и проекто-закони с личните бележки на д-р Константин Стоилов.
В текстовете са заложени кратки биографии, история на печатарското дело и любопитни спомени на съвременници.
15 до 25 септември 2017 г.

Файлове

Tablo_1.jpg

Цитат

“Първите софийски книжари носители на европейски традиции и национален дух,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16413

Изходни формати