Светлина в гората

Име на ресурса

Светлина в гората

Автор:

Дестунис, София

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

8

Страница:

Език:

без сведение

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, религиозни,

Цитат

“Светлина в гората,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16802

Изходни формати