Вечер

Име на ресурса

Вечер

Автор:

Кръстев, Никола Ст.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

8

Страница:

1

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца,

Цитат

“Вечер,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16803

Изходни формати