Воденичка

Име на ресурса

Воденичка

Автор:

Душков, Атанас Гаврилов

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца,

Цитат

“Воденичка,” Дигитална платформа, достъпна от 24 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17059

Изходни формати