Поп Харитон

Име на ресурса

Поп Харитон

Автор:

Димитров, Светлозар Акентиев

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

7-8

Страница:

Имена, за които става дума:

поп Харитон,

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Априлско въстание - 1876 г.,
разкази, исторически, исторически личности, български,

Цитат

“Поп Харитон,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17103

Изходни формати