Шапката на дядо Матейка

Име на ресурса

Шапката на дядо Матейка

Автор:

Симеонов, Трайко

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Снежин, Ярослав;

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

7-8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, хумористични, разкази, поучителни,

Цитат

“Шапката на дядо Матейка,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17104

Изходни формати