Слънчова сестра

Име на ресурса

Слънчова сестра

Автор:

Попдимитров, Емануил

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

7-8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца,

Цитат

“Слънчова сестра,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17107

Изходни формати