Светлина без огън

Име на ресурса

Светлина без огън

Подзаглавие:

Научно-популярно четиво

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

7-8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

електричество,
научнопопулярни четива,

Цитат

“Светлина без огън,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17108

Изходни формати