Чудото на книгата

Име на ресурса

Чудото на книгата

Автор:

Фол, Николай

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги,
разкази, поучителни,

Цитат

“Чудото на книгата,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17117

Изходни формати