Подвигът на една книга

Име на ресурса

Подвигът на една книга

Автор:

Немиров, Добри

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

Имена, за които става дума:

Блъсков, Илия Рашков,

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Пиян баща,

Ключови думи, тематика и географски понятия:

алкохолизъм,
пороци,
поучителни четива,

Цитат

“Подвигът на една книга,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17118

Изходни формати