Родната книга

Име на ресурса

Родната книга

Автор:

Павурджиев, Васил Димитров

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги,
поучителни четива,
стихотворения за деца,

Цитат

“Родната книга,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17119

Изходни формати