Гатанка

Име на ресурса

Гатанка

Автор:

Разцветников, Асен

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Името на авт. Е Асен Петков Коларов

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книжка,
гатанки,

Цитат

“Гатанка,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17120

Изходни формати