Картичка от Америка

Име на ресурса

Картичка от Америка

Автор:

Каралийчев, Ангел Иванов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

писма,
Америка,
разкази, битови,
разкази за деца,

Цитат

“Картичка от Америка,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17121

Изходни формати