Родина

Име на ресурса

Родина

Автор:

Бабев, Димитър Георгиев

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
родина,
стихотворения за деца,

Цитат

“Родина,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17177

Изходни формати