Нощ

Име на ресурса

Нощ
Градинка

Автор:

Симеонов, Йосиф Г.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1936

Брой/кн.

38

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Дупница, гр.,
творби на деца,

Цитат

“Нощ,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35068

Изходни формати