Дядо поп не е вчерашен

Име на ресурса

Дядо поп не е вчерашен

Заглавие:

Дядо поп не е вчерашен

Подзаглавие:

Латвийска приказка

Източник:

сп. Пламъче

Година на издаване:

1960

Брой/кн.

кн. 1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки, латвийски

Цитат

“Дядо поп не е вчерашен,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/64647

Изходни формати