Вали, вали, дъждко!

Име на ресурса

Вали, вали, дъждко!

Автор:

Павурджиев, Васил

Заглавие:

Вали, вали, дъждко!

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

В. Павурджиев

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1947-1948

Брой/кн.

кн. 6

Страница:

Имена, за които става дума:

Павурджиев, Васил за него

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Съдържа биографични данни за автора

Ключови думи, тематика и географски понятия:

дъжд, природа

Цитат

“Вали, вали, дъждко!,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81693

Изходни формати